Hass Holding

Hass Holding

Hass Holding – spółka prawa cypryjskiego – powstała 17 kwietnia 2003 r. Została zarejestrowana pod numerem HE 137222 przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek w Nikozji.  Jedynymi udziałowcami Spółki są Hanna i Andrzej Hass, którzy  pod koniec 2002 r., angażując się kapitałowo w Euroafrica Linie Żeglugowe spółka z o.o. przejęli pakiet kontrolny, stając się najpoważniejszym udziałowcem.

W tym czasie w Euroafrice Liniach Żeglugowych  doszło do najtrudniejszego w historii firmy kryzysu korporacyjnego, który mógł zagrozić nawet jej istnieniu. Zapobiegły temu jedynie zaangażowanie i energia największego udziałowca, którego kapitał i entuzjazm dla polskiego shippingu nie tylko uchroniły  firmę przed likwidacją, ale umożliwiły podjęcie i realizację  wieloletniego programu odnowy floty oraz pozyskanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych.

W 2007 roku Hass Holding stała się stuprocentowym udziałowcem Euroafrica Linie Żeglugowe spółka z o.o.
W kolejnych latach porządkowano schemat grupy kapitałowej tak, aby był on bardziej przejrzysty. Efektem była m.in. nagroda Wektory Pracodawców RP 2011 przyznana  Andrzejowi Hass, jednemu z najbardziej wszechstronnych polskich przedsiębiorców za „biznesowy sukces, zbudowanie w ciągu kilkunastu lat firmy o ustalonej renomie i solidnych fundamentach finansowych, podejmującej się realizacji różnorodnych, nawet najtrudniejszych inwestycji oraz za aktywny współudział w rozwoju polskiej żeglugi promowej”.

Głównym przedmiotem działalności Spółki Hass Holding jest inwestowanie, nabywanie i zbywanie nieruchomości, udziałów, akcji i innych papierów wartościowych. Jest spółką matką dla podmiotów o charakterze budowlanym, obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, żeglugowym i spedycyjnym. Angażuje się w wiele przedsięwzięć gospodarczych.

Siedziba Spółki mieści się w  Limassol – żeglugowym i biznesowym centrum Cypru. Otoczenie biura stanowią firmy przewoźników morskich, konsultingowe, banki oraz instytucje wspierające działalność gospodarczą.
 

www.hassholding.pl


Nasz przedstawiciel w Polsce:

Jesteśmy częścia Hass Holding Group: