EuroAfrica Shipping Lines

Euroafrica powstała 1 września 1991 roku na bazie Szczecińskiego oddziału Polskich Linii Oceanicznych. Wyodrębnienie się spółki było konsekwencją transformacji ustrojowej, dokonującej się w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.Po kolejnych etapach restrukturyzacji oraz procesie połączenia transgranicznego w 2010 roku Euroafrica jest spółką Grupy Kapitałowej Hass Holding Limited.Od prawie dwudziestu pięciu lat podstawową działalnością Euroafrica jest świadczenie usług przewozów morskich ładunków. Portami bazowymi wszystkich serwisów są porty polskie. Aktualnie obsługiwane są regularne linie z następującymi krajami: Wielką Brytanią, Szwecją oraz Afryką Zachodnią – z portów bałtyckich i zachodnioeuropejskich. Euroafrica eksploatuje 12-14 statków, a struktura naszej floty pozwala na obsługę różnych ładunków: konwencjonalnych ( w tym sztuk ciężkich i ponadgabarytowych), kontenerów, samochodów ciężarowych, zestawów drogowych i wagonów kolejowych.


 

Zarząd Euroafrica:

 

  • Jacek Wiśniewski             Dyrektor Naczelny
  • Grzegorz Bugaj       Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

Dyrektorzy Pionów:

 

  • Marcin Goldman              Dyrektor ds. Eksploatacji
  • Bogdan Szczęsny             Dyrektor ds. Technicznych

 

Film przygotowany z okazji 25-lecia firmy


Loading the player ...

Nasz przedstawiciel w Polsce:

Jesteśmy częścia Hass Holding Group: