Misja

Jesteśmy przewoźnikiem świadczącym morskie usługi transportowe zgodnie z wymaganiami Klientów oraz obowiązujących przepisów.

Rozwój Firmy i jej finansowe bezpieczeństwo, przy jednoczesnym utrzymaniu zadowolenia naszych Klientów jest misją, która stanowi nadrzędny cel dla Przedsiębiorstwa EuroAfrica Services Limited.

Poprzez dobre stosunki z naszymi partnerami handlowymi zmierzamy do osiągnięcia stabilnej pozycji pośród światowych firm armatorskich.

Skuteczność systemu zarządzania, jego efektywność oraz rzetelność i odpowiedzialność traktujemy jako podstawowe narzędzie osiągnięcia i utrzymania konkurencyjności na rynkach frachtowych.

Motywujemy pracowników poprzez stwarzanie dobrych i bezpiecznych warunków pracy oraz tworzenie możliwości awansu.

Czujemy się częścią społeczności morskiej i wspieramy różnorodne inicjatywy w dziedzinie kultury i tradycji morskiej.

W oparciu o istniejące wymagania prawne Przedsiębiorstwo realizuje zintegrowaną politykę ochrony środowiska naturalnego.

Przestrzeganie zasad etycznych przez wszystkich zatrudnionych pracowników traktowane jest przez Przedsiębiorstwo jako fundament, w oparciu o który podejmowane są wszelkie decyzje


Nasz przedstawiciel w Polsce:

Jesteśmy częścia Hass Holding Group: