Certyfikaty

EuroAfrica Services Limited posiada certyfikowany przez Polski Rejestr Statków oraz Lloyd Register system zgodny z wymaganiami Kodeksu ISM (Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczeniu). Ustanowiony i wdrożony system realizuje w odniesieniu do swojej działalności żeglugowej politykę bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz zapewnia zgodność z obowiązującymi normami prawnymi oraz przepisami. System zgodny z Kodeksem ISM został również ustanowiony, wdrożony i certyfikowany na wszystkich zarządzanych przez ESL statkach.

EuroAfrica Services Limited posiada ustanowiony, wdrożony oraz certyfikowany przez Polski Rejestr Statków S.A. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000. System zapewnia przedsiębiorstwu realizowanie usług żeglugowych na stałym i oczekiwanym przez klienta poziomie jakościowym, jak również umożliwia utrzymanie wysokiej sprawności ekonomicznej przedsiębiorstwa przy zachowaniu opinii niezawodnego przewoźnika.

EuroAfrica Services Limited obecnie jest na etapie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2004. Pełne wdrożenie wszystkich wymagań systemu umożliwi przedsiębiorstwu zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi odniesionymi do ochrony środowiska oraz minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

 

Certyfikat ISO9001:2015 (PDF)


Nasz przedstawiciel w Polsce:

Jesteśmy częścia Hass Holding Group: